Ministeerium tahab üürileandjatele maksusoodustust teha

Rahandusministeeriumis tahab tulumaksuseaduse muudatusega teha eraomanikest üürileandjatele 20-protsendilise tulumaksusoodustuse, mis teeb efektiivseks maksumääraks renditulult 16 protsenti.

Ministeerium on kooskõlastusringile saatnud tulumaksuseaduse muudatuse, milles muu hulgas sätestatakse ka 20-protsendiline mahaarvamine üürilepingu alusel saadud üürist üürimisega seotud kulude katteks. Ministeeriumi hinnangul muudab see muudatus üüri maksustamise õiglasemaks ja suurendab eeldatavasti maksumaksjate õiguskuulekust üüritulu deklareerimisel.

Maksusoodustus vähendab riigi sissetulekuid, kuid ministeerium loodab tuua märkimisväärselt rohkem isikuid üüritulu avalikustama, nõudes ühtlasi tuludeklaratsioonis kinnitust renditulu saamise või mittesaamise kohta.

Järgmiste meetmetena kaalub rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega üüriregistri loomist, mille eesmärk oleks aidata eluruumide üürisuhete pooltel tagada õiguskindlus ning samal ajal tagada riigi informeeritus üürisuhetest.

2014. aastal laekus füüsiliste isikute vahelistelt üüritehingutelt tulumaksu 4 miljonit eurot, üüritulu deklareeris üle 5600 inimese.

Eri uuringute põhjal eeldab ministeerium, et eraisikult eraisikule üüritakse umbes 36 000 eluaset ning üldse kokku 54 000 eluaset. Uuringute andmed eluruumide üürituru suuruse kohta erinevad märkimisväärselt.

Ministeerium eeldab, et tulu hakatakse deklareerima 70 protsendi üüripinnal elavate leibkondade kohta, mille oodatav mõju füüsilise isiku tulumaksu laekumisele oleks 2017. aastal 6,9 miljonit, 2018. aastal 7,3 miljonit ja 2019. aastal 7,8 miljonit eurot.


Allikas Majandus24.

Lisa kommentaar

Email again: