Edukate idufirma ettevõtjate 7 harjumust

Jeff Haden, Inc. kaastoimetaja

Kuigi edukad ettevõtjad võivad teineteisest erineda, siis harjumustes kumavad neis läbi teatud sarnasused.
1. Nad eelistavad mõtlemisele tegutsemist. 
Planeerimine on oluline kuid tegutsemine on tähtsam. Kui sa pole milleski kindel,  siis hakka lihtsalt millegagi peale ja kohenda tegevust vastavalt muutunud oludele. 

2. Nad näevad (liigset) raha kõigi probleemid allikana.
Piiratud kapital on edukate ettevõtjate arvates pigem õnn kui õnnetus, sest sel juhul lahendad sa probleeme sisuliselt mitte ei mätsi probleeme rahaga kinni.

3. Nad teevad kulutusi lähtuvalt kliendi suhte loomisest ja selle hoidmisest.
Kuluta raha vaid sellele, mis loob reaalslet lisaväärtust su kliendile. Mida enam annad sa klendile tema vajadusi arvestades, seda enam saad sa kliendilt vastu. 

4. Nad ei tee kompromisse asukoha suhtes.
Asukohas (turul või turusegmendis), kus pole kliente pole ka mõte üritada kliente meelitada nt. hea teenindusega.

5. Nad ajavad taga vaid seda mida suudavad püüda.
Keskendu vaid potentsiaalseltele klientidele, kelle endale kliendiks saamine on kõige reaalsem.

6. Nad ei usu, et edu või ebaedu põhineks õigluse printsiibil.
Õiglaselt saad sa kohelda enda kliente, töötajaid, tarnijaid jt. kuid ettevõtja edu või ebaedu ei põhine õiglusel vaid ettevõtjas endas.

7. Nad ei tegele asjadega, mis ei loo või suurenda käivet.
Loomulikult võid sa tegeleda sellega, mis sulle meeldib ja seejuures raha teenida kuid seda vaid juhul, et see tegevus loob käivet.

Allikas Inc.


Lisa kommentaar

Email again: